Kapitel 2/3

Konjunkturer i ekonomin

Pengar i madrassen i all ära men ha i åtanke att pengarna tappar sitt värde över tid. Ta reda på hur du gör för att undvika det!

14% klar

Vad betyder konjunktur?

– Högkonjunktur är en snabb ekonomisk tillväxt i kombination med en låg arbetslöshet, kan leda till en ökad inflation

– Lågkonjunktur innebär en låg ekonomisk tillväxt i ett land och en ökad arbetslöshet

Vad betyder högkonjunktur?

Ju mer pengar som är i omlopp i samhället desto mindre blir pengar värda och vid en högkonjunktur känner vi oss ”rika”, den totala efterfrågan på varor och tjänster ökar och vi är beredda att betala mer för varor och tjänster. Under en högkonjunktur är sysselsättningen hög, investeringsaktiviteten stor och priserna på marknaden stiger. Den prisökningen leder till att vi som konsumenter får mindre för våra pengar. När pengar tappar i värdet på detta sätt uppstår det som kallas för inflation.

Vad betyder lågkonjunktur?

Vid en lågkonjunktur minskar den totala efterfrågan på varor och tjänster. Detta leder i sin tur till att företagen inte behöver producera i samma utsträckning och får svårt att behålla sin anställda och investeringar i ny teknik minskar. Minskad efterfrågan på varor och tjänster under en lågkonjunktur kan leda till att prisnivån sjunker och då uppstår det som kallas deflation, alltså en minskad penningmängd.

Tillbaka Gå vidare

Behöver kompisen lite mer kunskap? Tipsa hen om