Marknaden och omvärldsfaktorer

Din privatekonomi påverkas ständigt av olika omvärldsfaktorer och marknadsekonomin. Varför är det så och hur kan man agera?

Hur påverkar olika faktorer marknadsekonomi?

För att kunna förstå sig på sin ekonomi behöver du förstå hur de olika delarna av ekonomin i stort påverkar varandra och hur olika faktorer som du kanske inte möter dagligen påverkar din privatekonomi.

Marknadens grundtanke

En marknadsplats är en plats där köpare och säljare möts för att köpa och sälja varor eller tjänster. Idag syftar begreppet oftast till en summa av transaktioner där man pratar om utbud och efterfrågan.

 

Gå vidare

Behöver kompisen lite mer kunskap? Tipsa hen om