Kapitel 1/1

Vad är en marknad?

Din privatekonomi påverkas ständigt av olika omvärldsfaktorer och marknadsekonomin. Varför är det så och hur kan man agera?

0% klar

Vad är en fri marknad?

På en marknad sker köp och sälj. På en fri marknad styr samspelet mellan utbudet och efterfrågan prissättningen, alltså styrs priset av marknaden (marknadsekonomi). Skulle däremot staten gå in och styra priset, då är det inte längre en fri marknad utan det som kallas för planekonomi där en central regering bestämmer priset på varor och tjänster.

Olika typer av marknader

Som konsument möter du olika typer av marknader:
– Varu- och tjänstemarknaden där råvaror och tjänster köps och säljs.
– Finansmarknaden där man ”köper” och ”säljer” kapital och pengar i olika former. Det kan vara aktier, räntor och obligationer.

Priset styrs av efterfrågan

Ett bra exempel som kan visa hur priset styrs är en auktion. Där ser man ett tydligt samspel mellan den som vill sälja en vara och den som vill köpa en vara. Priset landar på den summa som någon är beredd att betala för varan. Även om detta är marknadsekonomins grunder så finns det vissa marknader som inte fullt ut följer teorin, ett exempel på detta är bostadsmarknaden.

Tillbaka Gå vidare

Behöver kompisen lite mer kunskap? Tipsa hen om