Kapitel 2/2

Jämviktspris

Värdet på ett köp eller en investering styrs av utbud och efterfrågan. Ju fler som vill ha något, desto högre blir värdet eller priset.

17% klar

Vad menas med jämviktspris?

Priset på en vara eller en tjänst påverkar ofta det sug du känner efter att köpa en produkt. Är priset för högt kanske du inte vill köpa mer av en vara. Däremot vill den som säljer en vara eller en tjänst erbjuda mycket av sin vara om de kan få mycket betalt för den. Detta leder till ett större utbud än det finns efterfrågan.

När priset på en vara hamnar på en nivå som gör att utbud och efterfrågan är lika stor uppnås det som kallas för jämviktspris. Detta innebär att det produceras exakt lika mycket av en vara som det efterfrågas för det pris som du som konsument är villig att betala. Det är då det uppstår jämvikt på marknaden, så kallad marknadsjämvikt.

När gäller inte jämviktspris?

Vanligtvis så köper konsumenter mer av en vara om priset minskar och mindre om priset ökar. Det finns dock undantag från detta, till exempel när det kommer till lyxvaror som dyra märkeskläder och lyxbilar.

Tillbaka Gå vidare

Behöver kompisen lite mer kunskap? Tipsa hen om