Hushållsbudget

Lär dig att bygga en bra och enkel hushållsbudget oavsett om du är singel, har partner eller familj. I detta kapitel går vi igenom steg för steg hur du ska tänka och göra.

Vad är en hushållsbudget?

Singelhushåll eller familj – oavsett vilket så är det viktigt att hålla koll på hushållets totala budget. En hushållsbudget är en budget där hushållets utgifter och inkomster är inräknade. Framförallt utgifterna kan vara svåra att överblicka, men en hushållsbudget hjälper till att ge en lättöverskådlig bild över vilka kostnader hushållet har. Det gäller såväl fasta som rörliga kostnader och ett budgettips är att stämma av kvartalsvis för att se till att sådant som betalas mer sällan finns med i budgeten. Det kan exempelvis vara el eller internet som dras kvartalsvis.

Varför ska jag göra en hushållsbudget?

Den största anledningen till att göra en hushållsbudget är för att enkelt kunna få ordning inkomster och utgifter. På så sätt kan du se var pengarna tar vägen. En budget hjälper även till med att upptäcka onödiga kostnader. Du kanske har olika abonnemang som du inte använder och kan avsluta. En budget kan även hjälpa dig att hantera oförutsedda utgifter på ett smidigt sätt. Genom att budgetera för ett månadssparande behöver oförutsedda utgifter inte längre innebära en onödigt stor belastning på privatekonomin.

Vad ska ingå i en hushållsbudget?

Alla de intäkter och kostnader som hushållet har ska ingå. Det kan vara allt ifrån kostnader för inköp av kläder, telefon, resor till och från jobbet, mat och bilen. När alla utgifter är samlade går det enkelt att se hur kostnaderna för hushållet är fördelade. Ett budgettips är att göra en budget i budgeten, till exempel en matbudget. Då blir det lättare att planera och följa de pengar som spenderas inom just den kategorin.

Olika typer av budgetar

Det är klokt att anpassa budgeten efter din familjesituation. Ett ensamhushåll behöver till exempel ett mindre buffertsparande för oförutsedda utgifter jämfört med en flerbarnsfamilj. Som tidigare nämnt kan det även vara bra att se över vilka försäkringar som behövs utifrån den rådande situationen.

Gå vidare

Behöver kompisen lite mer kunskap? Tipsa hen om