Fondskolan – Del I

Gå första delen av Fondskolan och lär dig grunderna i hur fonder fungerar och hur du enkelt kan börja fondspara. Vi går igenom begrepp som aktiefond, räntefond, blandfond, fond-i-fond. indexfond, ETF och förvaltningsavgift.

Nu ska vi lära oss grunderna inom fondsparande

Fondsparande är den största sparformen i Sverige. En fond är en portfölj bestående av en samling värdepapper (aktier och obligationer) som ägs av dem som sparar i fonden och äger andelar i fonden (andelsägare). Fonden förvaltas av ett fondbolag som sköter placeringar och administration av fonden.

Olika typer av fonder

Vi ska lära oss om olika typer av fonder, såsom aktiefonder, räntefonder, blandfonder, fond i fond, indexfonder och EFTer.

Förvaltningskostnader och garantier

Vi ska även gå igenom olika typer av avgifter och skyddsmekanismer förknippande med att spara i fonder.

Gå vidare

Behöver kompisen lite mer kunskap? Tipsa hen om