Kapitel 2/6

Olika typer av fonder

Gå första delen av Fondskolan och lär dig grunderna i hur fonder fungerar och hur du enkelt kan börja fondspara. Vi går igenom begrepp som aktiefond, räntefond, blandfond, fond-i-fond. indexfond, ETF och förvaltningsavgift.

9% klar

Aktiefonder
En aktiefond placerar minst 75 % av sin förmögenhet i aktier eller aktieliknande instrument. En aktiefond måste enligt svensk lag ha aktier i minst 16 olika bolag men de flesta aktiefonder har en större andel bolag. Hur fondens avkastning utvecklas beror på hur de aktier den placerar i utvecklas. Olika aktiefonder kan delas upp i olika kategorier, till exempel Kinafonder, globalfonder eller Sverigefonder.

Räntefonder
De fonder som kallas räntefonder placerar sin förmögenhet i räntebärande värdepapper, detta gör att avkastningen på fonden påverkas av ränteutvecklingen. Skulle räntenivån sjunka stiger värdet i fonden. Fonden kan delas upp i korta eller långa räntefonder beroende på löptiden som fonden placerar i. En kort räntefond (penningmarknadsfond) placerar i värdepapper som har en kortare löptid än ett år. En lång räntefond, till exempel en obligationsfond, placerar i löptider som är längre än ett år.

Tillbaka Gå vidare

Behöver kompisen lite mer kunskap? Tipsa hen om