Kapitel 1/6

Spara i fonder

Gå första delen av Fondskolan och lär dig grunderna i hur fonder fungerar och hur du enkelt kan börja fondspara. Vi går igenom begrepp som aktiefond, räntefond, blandfond, fond-i-fond. indexfond, ETF och förvaltningsavgift.

0% klar

Vad är en fond?

En fond innebär oftast per automatik en riskspridning även om det finns fonder som är hårt nischade och exponerade mot en specifik marknad (exempelvis en tillväxtekonomi eller en snabbt växande bransch) alternativt ett enskilt tillgångsslag. Nischade fonder som råvarufonder eller fonder exponerade mot tillväxtmarknader (emerging markets) som Brasilien och Kina står i skarp kontrast till de traditionella indexfonder som många svenska investerare placerar i.

Fonder handlas i så kallade andelar direkt via din bank eller nätmäklare. Vissa fonder har bestämda månatliga datum då andelarna kan säljas och köpas medan andra fonder handlas på daglig basis. Till skillnad mot aktiemarknaden har du alltid fondbolaget som motpart när du köper eller säljer fondandelar.

Varför ska jag spara i fonder?

Fonder erbjuder en möjlighet för investerare som inte har tid eller kunskap nog att välja ut enskilda aktier enligt en egenutvecklad strategi. Att köpa fonder kan alltså vara detsamma som att köpa sig tid och en rationell investeringslösning som innebär att proffs som sitter mitt i marknaden allokerar och fördelar dina likvida medel enligt fondens riktlinjer. Du gör givetvis ett val i fråga om exponering och riskprofil när du väljer att investera i fonder. Fonder kan också utgöra en del i en samlad börsportfölj där egna val av aktier kombineras med fonder som upplevs intressanta, antingen som en säker bas eller som en volatil krydda i portföljen.

 

 

 

 

Tillbaka Gå vidare

Behöver kompisen lite mer kunskap? Tipsa hen om