Kapitel 1/1

Risk när du placerar pengar

Lär dig mer om att hantera risker och sätta smarta och hållbara strategier för ditt sparande med hjälp av trender och analyser.

0% klar

Det finns alltid en risk när du investerar pengar

Oavsett vilken typ av placeringsform du väljer att investera dina pengar i så behöver du tänka på den risk det innebär och att du enbart ska investera pengar som du har råd att förlora.

Både ett fondsparande och köp av enskilda aktier innebär en möjlighet till avkastning men också en risk i att värdet på dina pengar kan minska. Oavsett den placeringsform du väljer ska du tänka på att marknaden kan gå upp och ner och för att kunna göra placeringar som du känner dig bekväm med ska du tänka på följande saker innan du tar ett placeringsbeslut.

Tidshorisont

Hur länge kan jag placera mina pengar och när behöver jag ha dem? Valet av sparande kan skilja sig åt beroende på om det är ett kortsiktigt sparande, ett barnsparande eller ett pensionssparande. Placerar du kortsiktiga pengar i ett sparande på lång sikt finns det en risk att du behöver sälja när kursen är låg. Sparar du på längre sikt har du möjlighet att avvakta en eventuell kursuppgång.

Risker

Risken för olika placeringsalternativ kan skilja sig åt. Därför är val av risknivå en annan viktig del i sparandestrategin för att du ska känna dig bekväm med de upp- och nedgångar som sker på marknaden. Välj risk utifrån förväntad avkastning men också en risknivå som passar dina förutsättningar och placeringshorisont.

Genom att ha flera olika tillgångsslag i din sparandeportfölj får du en bättre diversifiering i ditt sparande. Risk kan till exempel vara valutarisk eller branschrisk och genom att sprida ditt sparande över olika typer av värdepapper, geografiska områden och branscher får man bättre riskspridning.

Tillbaka Gå vidare

Behöver kompisen lite mer kunskap? Tipsa hen om